ZobaczDom.pl

Adaptacja

Projekt gotowy staje się projektem budowlanym, który można przedłożyć do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę dopiero wówczas, gdy projektant dokona jego adaptacji i projekt zostanie uzupełniony o wykonanie projektu zagospodarowania działki budowlanej.

Projektant, który dokonuje adaptacji projektu gotowego w określonej lokalizacji i sporządza projekt zagospodarowania działki budowlanej jest uważany za projektanta tego obiektu w rozumieniu art. 20 „Prawa budowlanego” przejmując wszystkie wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia łącznie z odpowiedzialnością za projekt.

Arch. Paweł Wład Kowalski jako autor projektu gotowego zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian na innych zasadach niż określone poniżej.

UWAGA - PROJEKT NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY (KOPIOWANY) W CAŁOŚCI ANI CZĘŚCIOWO.

 

Zakres adaptacji projektu gotowego

WM Pracownia Projektowania Miasta upoważnia bezterminowo innych projektantów posiadających wystarczające (w odniesieniu do zakresu i przeznaczenia projektu) wymagane przepisami uprawnienia, działających z wyboru Wydawnictwa lub nabywców projektów, do włączania tych projektów w skład pełnej dokumentacji projektu budowlanego,  podpisywanej przez tego projektanta.

Ponadto WM Pracownia Projektowania Miasta upoważnia projektantów, o których mowa powyżej  do dokonywania przez tych projektantów – na ich odpowiedzialność - zmian w dokumentacji. Bez dodatkowej pisemnej zgody arch. Pawła Wład Kowalskiego można:
 

 • Zaprojektować użycie innych materiałów budowlanych na konstrukcję budynku (fundamenty, ściany, stropy, więźba dachowa) pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji i ochrony cieplnej budynku.
 • Pod warunkiem zachowania zasad konstrukcji:
  a)    wprowadzić zmiany w usytuowaniu wewnętrznych ścian konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych, a także otworów drzwiowych wewnątrz budynku
  b)    zmienić kąt nachylenia dachu w zakresie +/- 5 stopni
  c)    wykonać podpiwniczenie całości lub części budynku.
 • Wprowadzić zmiany materiałów wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynku, a także zmienić kolorystykę zewnętrzną budynku, dbając o zachowanie jego estetyki.
 • Pod warunkiem zachowania prawidłowej kompozycji elewacji (zachowanie wspólnej linii usytuowania otworów okiennych i drzwiowych nad sobą lub obok siebie) oraz zasad konstrukcji można:
  a)    przesuwać okna i drzwi na elewacji
  b)    zmieniać wymiary poziome i pionowe okien i drzwi 
  c)    stosować pustaki szklane (luksfery)
  d)    doprojektować dodatkowe wejścia do domu lub garażu
  e)    stosować dodatkowe lukarny, okna połaciowe oraz wyłazy dachowe
 • Pod warunkiem zachowania zasad konstrukcji można zmienić także:
  a)    poziom posadzki parteru nad terenem projektowanym
  b)    wysokość kondygnacji parteru
  c)    wysokość ścianki kolankowej +/-30cm
  d)    wysięg  okapów dachowych w zakresie +/- 30 cm
  e)    miejsce usytuowania schodów wewnętrznych w budynku
 • Można zmienić usytuowanie kominów (dymowych, wentylacyjnych) i wywiewek kanalizacyjnych, dbając o prawidłowość rozwiązań technicznych i estetycznych.
 • Pod warunkiem zadbania o estetykę budynku i zasady konstrukcji: doprojektować (lub zlikwidować) dodatkowe elementy zewnętrzne budynku takie jak: garaż, balkony, lukarny, tarasy naziemne lub górne, wykusze, ogrody zimowe, ganki, werandy, a także elementy wewnętrzne takie jak antresole.
 • Zaadaptować garaż lub inne pomieszczenia na cele mieszkalne, pod warunkiem dostosowania ich do stałego pobytu osób, a także zmieniać funkcje pomieszczeń istniejących
 • Zamienić garaż jednostanowiskowy na dwu- lub więcej stanowiskowy i odwrotnie
 • Wprowadzić zmiany usytuowania i rodzaju armatury sanitarnej i instalacji elektrycznej wewnątrz domu.

Dokonywanie innych zmian na projekcie autorstwa arch. Pawła Wład Kowalskiego wymaga uzyskania jego dodatkowej pisemnej zgody.

Zapraszamy do pracowni na bezpłatne konsultacje.

 

arch.
Paweł Wład. Kowalski

© Copyright W.M. Pracownia Projektowania Miasta. Wszelkie prawa zastrzeżone  | o Pracowni | nagrody | kontakt | Ciekawe strony | Mapa strony