ZobaczDom.pl

WARTO WIEDZIEĆ - Wszystko o obliczaniu powierzchni

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA -  Według normy ISO-PN-ISO 9836:1997 powierzchnia użytkowa to suma powierzchni pomieszczeń w stanie wykończonym, zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM z dn. 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, powierzchnię pomieszczeń o wysokości powyżej 2,20 m liczy się w 100%, powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m liczy się w50%, powierzchni pomieszczeń o wysokości poniżej 1,40 m nie wlicza się. 


POWIERZCHNIA NETTO - Jest nią powierzchnia wszystkich pomieszczeń budynku mierzona na poziomie podłogi z uwzględnieniem tynków i okładzin ścian . Przybliżając definicję powierzchni netto można powiedzieć , że liczymy ją „po podłodze” wszystkich pomieszczeń budynku.


POWIERZCHNIA CAŁKOWITA - Jest nią powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku w obrysie zewnętrznym ścian oraz wszystkich elementów wykraczających poza kubaturę budynku tzn. tarasy, schody zewnętrzne, podcienia, balkony, , zjazdy do garaży, itp.


POWIERZCHNIA ZABUDOWY - Jest nią powierzchnia liczona po obrysie zewnętrznym ścian kondygnacji nadziemnej budynku. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się: schodów zewnętrznych, daszków nad wejściami, podziemnych części budynków, pochylni samochodowych. Wlicza się natomiast ogrody zimowe i inne elementy dobudowane.


KUBATURA BUDYNKU - Jest nią „pojemność” pomieszczeń, którą wylicza się mnożąc powierzchnie pomieszczenia przez jego wysokość-wysokość kondygnacji. Do obliczeń przyjmuje się wysokość od podłogi do spodniej części stropu.


WYSOKOŚĆ BUDYNKU - Jest mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku (prowadzącym na pierwszą kondygnację nadziemną) do kalenicy budynku. Kalenica to najwyżej usytuowana pozioma krawędź dachu budynku.
 


MINIMALNE WYMIARY DZIAŁKI - Są to wymiary działki pozwalające posadowić budynek na działce z uwzględnieniem minimalnych odległości budynku od granic działki:

  • 4 m w przypadku ścian z otworem okiennym (lub otworami okiennymi),
  • 3 m w przypadku ścian nie mających otworów okiennych lub drzwiowych.
  • Zmniejszenie podanych odległości od granic działek sąsiednich może wystąpić tylko w wyjątkowych przypadkach. Wszystkie informacje dostepne sa Warunkach Technicznych i w Prawie Budowlanym 

 

© Copyright W.M. Pracownia Projektowania Miasta. Wszelkie prawa zastrzeżone  | o Pracowni | nagrody | kontakt | Ciekawe strony | Mapa strony